PKU-test

afname bloed bij baby door 2 verpleegsters

Dit is een bloedonderzoek dat bij iedere baby gedaan wordt vanaf 72 uur na de geboorte. De test wordt uitgevoerd om de aanwezigheid van stofwisselingsziekten op te sporen. Deze ziekten komen zelden voor en bij vroegtijdige opsporing is een behandeling mogelijk.

U krijgt een bewijsstrookje nadat het bloed afgenomen is. Dit strookje dient u 3 weken te bewaren. Als u geen bericht krijgt van uw kinderarts binnen de 3 weken na afname, dan is alles in orde en mag u het strookje weggooien.