Epidurale verdoving

Epidurale verdoving is een van de mogelijkheden van pijnbestrijding tijdens arbeid en bevalling. Zoals de meeste behandelingen heeft deze voor- en nadelen. Als u kiest voor een Epidurale verdoving is het belangrijk de voor- en nadelen te kennen.

De gynaecoloog, de anesthesist en de vroedvrouw verschaffen u nog bijkomende (mondelinge) informatie over mogelijke risico’s, nevenwerkingen, tegenindicaties, nazorg en andere voor u relevante informatie zoals is voorzien in artikel 8§2 van de Wet betreffende Rechten van de Patiënt (22/08/2002).

Waarom pijn verdragen?

Pijn heeft steeds een lichamelijke en geestelijke component. Pijn die u als abnormaal en onnodig ervaart, is minder goed te verdragen dan pijn waarvan u weet dat ze erbij hoort en zelfs een belangrijke functie heeft. Baringspijn is een deel van het natuurlijke proces. De weeën kondigen de voorbereiding van de geboorte van het kindje aan.

De productie van endorfine (morfineachtige stof) in het lichaam wordt op gang gebracht waardoor men veel meer aankan dan u vermoedt. Ook de baby krijgt een deel van deze endorfines waardoor hij de arbeid op een meer comfortabele manier kan doormaken.

Wat is peridurale verdoving?

Een peridurale verdoving wordt ook wel ruggenprik genoemd. Het is een manier om via de zenuwen in het bekkengebied de pijn van de ontsluitingsweeën te bestrijden.

Hoe wordt een peridurale verdoving uitgevoerd?

Een anesthesist voert deze techniek uit. U krijgt steeds een infuus in de arm om te voorkomen dat de bloeddruk daalt tijdens de ingreep. Na een verdovende prik ter hoogte van de huid van de ruggenwervel zoekt de arts de epidurale ruimte (een ruimte rond de wervelkolom) op met een epidurale naald. Eens deze ruimte bereikt is, schuift hij een klein slangetje door de naald. Het slangetje blijft achter in de epidurale ruimte en de arts verwijdert de naald. Via het slangetje kan de verdovende medicatie toegediend worden.

Welke zijn de voordelen van een peridurale verdoving?

 • Het is de meest doeltreffende en de minst gevaarlijke medicamenteuze pijnverdoving.
 • De pijn wordt volledig weggenomen waardoor u zich terug kan ontspannen en op adem kan komen. Door deze ontspanning wordt de arbeid soms bespoedigd.
 • Het is een ideale techniek bij keizersnede omdat u alles bewust kan meemaken en uw kindje direct kan zien na de geboorte.

Welke zijn de nadelen van een peridurale verdoving?

 • Soms verminderen de contracties en moet men middelen toedienen via een infuus om de weeën te stimuleren.
 • De drang om te plassen vermindert waardoor het soms nodig is om de blaas kunstmatig leeg te maken met een blaassonde.
 • Men kan niet meer uit bed en soms kan men één of beide benen nog slecht bewegen wat hinderlijk kan zijn.
 • De natuurlijke persdrang valt meestal weg wat een kunstverlossing (met behulp van een zuigerof lepels) tot gevolg kan hebben.
 • 1 % van de vrouwen die een ruggenprik heeft gehad, vertoont hoofdpijn na de bevalling. Hiervoor bestaat therapie.
 • Bij een peridurale verdoving, langer dan 3 uur, merken we soms problemen bij de borstvoeding. De baby neemt de borst moeilijker en de productie komt trager op gang.
 • Zwaardere neveneffecten zijn eerder zeldzaam.

Welke alternatieven zijn er voor medische pijnverdoving?

 • Creëer een aangename omgeving waarin u zich goed voelt; zachte muziek, niet te veel licht…
 • Beweeg; zoek houdingen waarin u zich goed voelt; gebruik een zwangerschapsbal.
 • Een warm bad of douche helpen dikwijls om goed te ontspannen, wat de ontsluiting bevordert
 • Een goede massage en rustige ademhaling helpen de weeën op te vangen.

Hoe een bevalling verloopt, heeft niemand helemaal in de hand. Ondanks alle moeite kan de bevalling toch uitlopen op een kunstverlossing of een keizersnede. U moet er zich ook in dat geval aan overgeven. U hoeft zich niet zwak te voelen als u om pijnstilling vraagt. Een gevoel van falen omdat de arbeid en bevalling anders verlopen dan verwacht, zijn termen die niet thuis horen bij het baren van een kindje.

Elke vrouw doet wat in haar vermogen ligt en verder is het de loop van de natuur en de omstandigheden die bepalen hoe de baby uiteindelijk geboren wordt.

Een deskundig team van gynaecologen, anesthesisten en vroedvrouwen zal u alvast volop steunen.

Zie folder Epidurale verdoving (pdf)
Peridurale verdoving bij bevalling of keizersnede

Zie folder Pijnmanagement op verloskwartier (pdf)