Werken

Als u terug aan het werk gaat, hoeft dat geen reden te zijn om te stoppen met borstvoeding. De baby zal nu waarschijnlijk meer in contact komen met andere baby's en volwassenen. De kans op infecties is dan groter. U kan hem extra steunen door hem te blijven voeden. Zo maakt u gerichte antistoffen aan voor bacteriën waarmee hij wordt geconfronteerd.

U kan ’s morgens en ’s avonds gewoon voeden en gedurende de dag kolven op de momenten dat de baby normaal zou drinken. Vraag inlichtingen over de wettelijke bepalingen daarover bij de borstvoedingsorganisaties. Die kunnen u ook helpen bij het vinden van praktische oplossingen. U kan ook onze aparte brochure “Afkolven en bewaren van moedermelk” vragen op de afdeling.