Initiëel

Internationaal BFHI certificaat van Unicef en WHO

GZA Ziekenhuizen campus Sint-Vincentius heeft het label van "babyvriendelijk ziekenhuis". Dit label werd ons toegekend in 2006 voor de eerste maal door het Babyvriendelijk Ziekenhuisinitiatief. Wij zijn hiermee, samen met het UZA, het eerste Vlaamse ziekenhuis dat dit certificaat van UNICEF/WGO kan voorleggen.

Maar liefst 75% van de moeders geeft uitsluitend borstvoeding bij het verlaten van de kraamafdeling. Met deze cijfers steken we met kop en schouders boven het Vlaamse gemiddelde van 65% uit. Toeval is dit niet. Al jaren streven wij naar een natuurlijk verloop van zwangerschap en geboorte. Borstvoeding is het logische en natuurlijke vervolg daarop. We zijn ervan overtuigd dat borstvoeding goed is voor het psychische en fysische welzijn van moeder en kind en dat het vele voordelen heeft voor onze samenleving.

De WGO en UNICEF ontwierpen een beleid gebaseerd op 10 vuistregels. Een onmiddellijk en ononderbroken huidcontact tussen moeder en kind na de geboorte, het vermijden van bijvoeding en fopspenen, het continu verblijven van de baby in de kamer van de moeder zijn enkele punten die bijdragen tot het welslagen van de borstvoeding. Ziekenhuizen die deze tien vuistregels naleven, kunnen na een grondige audit het borstvoedingscertificaat behalen.

WHO-code:

GZA Ziekenhuizen campus Sint-Vincentius verbindt zich ertoe de "Internationale gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk"* te respecteren, alsook de "wettelijke bepalingen rond promotiemateriaal voor deze en aanverwante producten"** na te leven.Dit is een maatregel die kadert in het initiatief BFHI (Baby-vriendelijk ziekenhuis).

Deze maatregel is bedoeld om het geven van bortsvoeding te ondersteunen en zwangere en bevallen moeders te beschermen tegen ongewenste reclame.

Dit wil zeggen dat er geen stalen worden uitgedeeld aan zwangere of bevallen moeders, evenmin als promotiemateriaal voor kunstvoeding, flessen, spenen, vervangingsmiddelen voor moedermelk en andere.

Dit wil ook zeggen dat er door het ziekenhuis en haar medewerkers geen geschenken of toelagen worden aanvaard in ruil voor het promoten of verdelen van deze producten.

* Internationale code Genève 1981
** KB 27 september 1993

Klik hier om de brochure over borstvoeding te downloaden in pdf.