Organisaties

Vereniging Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding (VBBB):

Beantwoorden van individuele vragen: 03 281 73 13
http://www.vbbb.be

Vzw Borstvoeding:

Ttel. hulpdienst: 03 252 94 54
Contactmoeder: 03 645 34 10 of 015 32 13 98
http://www.vzwborstvoeding.be

La Leche League (LLL) België:

Moedergroepen: 015 55 79 43
http://www.lalecheleague.be/

Deze verenigingen organiseren moedergroepen. Dit zijn bijeenkomsten waar u andere borstvoedende moeders kan ontmoeten en dit onder leiding van ervaringsdeskundigen.