Apparatuur

couveuse toestel met baby in
baby in couveuse

De meeste kinderen op de couveuseafdeling liggen in een couveuse. Een couveuse is een gesloten ‘verpleegeenheid’ waarin de temperatuur geregeld wordt. In de couveuse wordt steeds verse lucht aangezogen die verwarmd en bevochtigd wordt. Zonodig wordt extra zuurstof toegediend.

De couveuse maakt een goede observatie van het kindje mogelijk en biedt bescherming tegen ziektekiemen omdat ze volledig gesloten is. Op en om de couveuse zal je vaak nog allerlei apparaten zien staan, die nodig zijn bij de observatie, de bewaking en de behandeling van het kindje.

Bij de meeste kinderen wordt in de eerste periode de hartslag en de ademhaling gecontroleerd. Dit gebeurt met behulp van drie elektrodes die op de borstkas gekleefd worden en die met een monitor verbonden zijn. Wordt op de een of andere manier extra zuurstof gegeven, dan wordt die steeds gecontroleerd door een elektrode met lampje op een handje of een voetje (zuurstofsaturatie). Verder wordt er ook nog materiaal gebruikt om de bloeddruk te meten, een infuuspomp zorgt er voor dat het infuus precies geregeld kan worden.